Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-62137

Vacature: Projectmanager voor Gemeente Eijsden-Margraten

VACATURENR lv-62137 (07-02-2018)

Wie grijpt de kans om de jongste gemeente van Limburg in positie te brengen?
Eijsden-Margraten is een uitgestrekte gemeente in het zuidelijkste puntje van Nederland. Een jonge gemeente, in 2011 gefuseerd, maar geworteld in een lange historie. In vijftien kernen en twintig buurtschappen leven zo’n 25.000 inwoners die samen zorgen voor een rijkdom aan tradities, cultuur, vernieuwing en ondernemerschap. Van het Maasdal bij Eijsden en het Savelsbos tot de fruitboomgaarden ten oosten van de A2, omvat Eijsden-Margraten een uniek grensgebied in het hart van de Euregio.

Wij streven naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en naar verdere ontwikkeling als aantrekkelijke woon-, werk- en leefgemeente binnen Zuid-Limburg en de Euregio. Hiervoor zijn kwaliteit in verscheidenheid, duurzaamheid en maatwerk in voorzieningen richtinggevend. Een nieuwe gemeente vereist een duidelijk en consistent profiel, verankerd in een visie en vertaald naar beleid en dienstverlening. Constructief contact en een duurzame relatie met burgers, partners en anderen (waaronder medewerkers) vormen een cruciale bijdrage aan het realiseren van die visie. Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en inlevingsvermogen zijn dan ook, naast integriteit, kerncompetenties, die wij van onze medewerkers verwachten.

In 2015 zijn wij gestart met een organisatie ontwikkeltraject, dat ertoe heeft geleid dat op 1 september 2017 de organisatiestructuur is gewijzigd. De nieuwe organisatiestructuur bestaat uit vijf afdelingen die elk geleid worden door een afdelingshoofd. De eindverantwoordelijkheid van de organisatie ligt bij de directie, bestaande uit de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur en de Adjunct-directeur en daarbij ondersteund door de Controller en HRM.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe organisatie vormt het Projectbureau dat rechtstreeks wordt aangestuurd door de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur. Het projectbureau draagt zorg voor de realisatie van strategische en/of multidisciplinaire projecten.

Voor het projectbureau zijn wij op zoek naar een:

PROJECTMANAGER (1 FTE), VOORALSNOG VOOR DE DUUR VAN 1 JAAR


Taken
 • Het geven van leiding aan strategische en/of multidisciplinaire projecten en programma’s en de daarbij behorende tijdelijke projectmedewerkers.
 • Het opstellen van concept-projectopdrachten, het afstemmen van deze projectopdrachten en bespreken van de voortgang met de betreffende portefeuillehouder(s) en leidinggevende.
 • Monitoren van de voortgang van het project, waaronder budgetbewaking en het leveren van input aan de P&C-cyclus.
 • Het nemen van initiatieven voor het ontwikkelen van beleid op het gehele werkterrein van het project.
 • Het adviseren en ondersteunen binnen en buiten het project over de beleidstoepassing en de bijbehorende werkzaamheden.
 • Het begeleiden van inspraakprocedures, participatietrajecten en voorlichtingsbijeenkomsten.
 • Het adviseren over projectmatig werken, gebruiken van methoden, systemen, alsook zorgdragen met de andere projectmanagers voor inhoud en structuur van het projectmatig werken in de totale organisatie.

Gevraagde competenties
De gemeente Eijsden-Margraten verwacht van elke medewerker te beschikken over de volgende kerncompetenties:
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Inlevingsvermogen
 • Integriteit

Daarnaast verwachten wij dat een projectmanager voldoet aan de volgende functie-specifieke competenties:
 • Als projectmanager beschik je over een goed ontwikkeld analytisch en probleemoplossend vermogen.
 • De projecten zijn vaak multidisciplinair van aard met een grote diversiteit van stakeholders. Je bent in staat om deze complexe omgeving te beïnvloeden waardoor het gewenste resultaat wordt geboekt met het benodigde draagvlak.
 • Projectmatig werken en zaken integraal aanpakken is je tweede natuur en daarbij beschik je over een uitstekende politiek-bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn.
 • Het leiden van het Programma Buitengewoon Buitengebied zal in eerste instantie jouw belangrijkste taak zijn. Zodoende dat wij kennis en ervaringen met het thema plattelandsontwikkeling (oa. natuur, landschap, toerisme, landbouw, duurzaamheid) als een pluspunt zien tijdens de selectie.

Tenslotte verwachten wij een academisch werk- en denkniveau, Werkervaring als projectmanager in een overheidsorganisatie is een pré.

Wat bieden wij?
Een veelzijdig takenpakket in een collegiale en informele werksfeer. Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ruime mogelijkheden om je kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het salaris van dit boeiende takenpakket is afhankelijk van je vaardigheden, opleiding en werkervaring en is vastgesteld op maximaal € 5.188,-- bruto per maand (salarisschaal 11a) op fulltime basis. Wij bieden vooralsnog een jaarcontract en indien de functie wordt gecontinueerd volgt bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling.

Overige informatie
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Mathea Severeijns, Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur, telefoonnummer 043-4588488 / e-mail matheasevereijns@eijsden-margraten.nl. Voor vragen over de procedure kan contact worden opgenomen met Ad Fischer van ons team HRM, telefoonnummer 043-4588488 / e-mail hrm@eijsden-margraten.nl.

Verloop van de procedure
Een assessment onderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Ben je geïnteresseerd?
Herken jij je in het gevraagde profiel, beschik je over de genoemde competenties en grijp jij de kans om onze gemeente mee in positie te brengen, dan kun je tot en met 25 februari 2018 jouw belangstelling voor deze functie kenbaar maken per brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6269 ZG Margraten of per e-mail naar info@eijsden-margraten.nl o.v.v. vacature Projectmanager.

Planning gesprekken
De eerste gespreksronde is gepland op woensdagochtend 28 februari, waarna een tweede gespreksronde volgt op vrijdagochtend 9 maart. Op een nader te bepalen datum zal eventueel het assessment plaatsvinden.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

E-mail  info@eijsden-margraten.nl
Meer info  www.eijsden-margraten.nl